Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Kompetencie a poskytovane služby

Hlásenie občana k trvalému a prechodnému pobytu

Potrebné doklady

- Občiansky preukaz
- Ak sa jedná o dieťa do 15 rokov, zákonný zástupca predkladá rodný list dieťaťa
- Cudzinec predkladá cestovný pas alebo osvedčenie o štátnom občianstve
- Doklad o vlastníctve rodinného domu alebo budovy určenej na bývanie, kde sa hlásite k pobytu
- Súhlas vlastníka resp. všetkých spoluvlastníkov nehnuteľnosti, kde sa hlásite k pobytu, s výnimkou prihlásenia jedného zo spoluvlastníkov, jeho manžela alebo nezaopatreného dieťaťa
- Vypísanie prihlasovacieho lístka k trvalého pobytu


 

Potvrdenie o trvalom pobyte

Potrebné doklady

- Občiansky preukaz
- Správny poplatok – 5,00 €
- Pri vydaní potvrdenia pre vydanie prvého občianskeho preukazu sa predloží rodný list dieťaťa, potvrdenie je oslobodené od poplatku


 

Zrušenie trvalého pobytu

Potrebné doklady

- Podáva vlastník alebo spoluvlastníci nehnuteľnosti
- Občiansky preukaz
- Doklad o vlastníctve nehnuteľností – nie starší ako 3 mesiace
- Trvalý pobyt nie je možné zrušiť manželke spoluvlastníka ani jeho maloletému dieťaťu 


 

Osvedčenie podpisu

Potrebné doklady

- Občan sa musí dostaviť osobne
- Občiansky preukaz
- Listina, na ktorej sa osvedčuje podpis
- Správny poplatok – 2,00 €


 

Osvedčenie listiny

Potrebné doklady

- Originál listiny
- Správny poplatok  – 2,00 € za jednu stranu


 

Dane a poplatky

Daň z nehnuteľností :
Daň z nehnuteľností zahŕňa daň z pozemkov a daň zo stavieb.

Daň za psa:
Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.

Daň za užívanie verejného priestranstva:
Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je užívanie verejného priestranstva na umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb.

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady:
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce. Poplatníkom je fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný a právnická osoba, ktorá podniká na území obce.

Dane a poplatky sú zverejnené vo VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady  a drobné stavebné odpady.


 

dnes je: 23.10.2019

meniny má: Alojzia

podrobný kalendár

Počasie v Sedmerovci

webygroup
ÚvodÚvodná stránka